Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos


Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes www.le-caprice.com elektroninėje parduotuvėje (toliau – “el. parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas


Sutartis tarp Jūsų ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el. parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką "Patvirtinu užsakymą”.
Kiekviena sutartis, sudaryta tarp mūsų ir Jūsų, yra saugoma el. parduotuvėje.

3. Apmokėjimas ir pristatymas


Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti per dvi darbo dienas, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą kainos nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.
Pardavėjas įsipareigoja pagal pirkimo - pardavimo sutartį pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje nurodytu adresu per 4 darbo dienas nuo prekių apmokėjimo dienos.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos


Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.
Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.
Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.
Jūs, naudodamasis el. parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos


Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.
Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles.
Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.
Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.

6. Prekių pristatymas


Prekes pristatome mes arba įgaliotas atstovas.
Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntos pristatytų prekių būklę.
Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą (įlaužimą (-us), įlenkimą (-us), įbrėžimą (-us), korozijos pažeidimą (-us) ar pan.), turite teisę siuntoje esančių daiktų nepriimti ir apie tai mus kuo skubiau informuoti, o apie tokį faktą pažymėti siuntos važtaraštyje.
Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.

7. Prekių grąžinimas


Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
Prekes grąžina pirkėjas savo lėšomis. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.
Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl nusipirktos prekės formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo netenkinamas įsigijus prekes nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 “Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr.51-1778) patvirtintose Mažmeninės prekybos taisyklėse.
Bet kokiu atveju pirkėjas grąžindamas prekę privalo pateikti prymą pkeisti prekę arba grąžinti pinigus.
Išlaidos, sudariusios prekės pristatymą, pirkėjui nėra grąžinamos.

8. Baigiamosios nuostatos


Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Prekių grąžinimas


  Bet kurią internetu įsigytą www.le-caprice.com   prekę per 14 dienų nuo užsakymo gavimo galite grąžinti ir atgauti už prekę sumokėtus pinigus arba pasikeisti į kitą produktą ar priemonę.
 Grąžinant arba keičiant prekę reikia kartu pateikti prašymą laisva forma. Grąžinamą prekę siųskite adresu, nurodytu ant siuntinio pakuotės. Siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas. Pinigai grąžinami per 5 darbo dienas, patikrinus prekę.

  Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

prekė nebuvo pradėta ar kitaip atidaryta;
nebuvo sugadinta;
prekė nepraradusi prekinės išvaizdos (nebuvo nuplėštos etiketės ir pan.);
grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos.

Pakeistą prekę Jums pristatysime nemokamai!