Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas


 
www.le-caprice.com  gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:.

apdoroti prekių užsakymus;

išrašyti finansinius dokumentus;

išpręsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 
Registracijos e-parduotuvėje metu Klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

www.le-caprice.com  gali statistiniais tikslais naudoti su Klientu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.